Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är inte bara slag. Det finns många olika typer av våld och i en våldsam relation förekommer det ofta flera våldsformer parallellt. Det är inte alltid så lätt att själv identifiera sig som våldsutsatt. Vi finns här om du behöver hjälp och stöd.