Våga fråga om våld i nära relation

Att upptäcka våldsutsatthet kan vara svårt. Vanliga symptom som utmattning, psykosomatiska besvär eller ångest och oro kan vara tecken på att en person är utsatt för våld i nära relation. Många gånger finns det tecken men det kan kännas obehagligt att ställa frågan om våld – om man inte vet vad man ska göra med svaret.

Du som yrkesverksam är alltid välkommen att kontakta oss för kostnadsfri konsultation och rådgivning. Vi erbjuder också föreläsningar om våld i nära relationer.

fjärde kvinna
veckor

Är du arbetsgivare, chef eller jobbar med HR?

Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. I förlängningen kan detta leda till bland annat nedsatt arbetsförmåga, förlorade intäkter och ökade kostnader för arbetsgivaren.

För många våldsutsatta kvinnor är arbetsplatsen den enda trygga platsen, en fristad. Som chef kan du därför göra stor skillnad genom att stödja den som är våldsutsatt i att få rätt stöd och hjälp.

Att som chef känna till och vara uppmärksam på tecken på våldsutsatthet, att våga fråga och att känna sig trygg med att ta emot svaret kan göra en stor skillnad för den som är utsatt.

Varje år pratar vi med hundratals kvinnor som blivit utsatta för våld. Detta gör att vi har djup förståelse för hur våld påverkar en människas hela liv. Vi delar gärna med oss av vår kunskap.

Vi föreläser om våld
i nära relationer

Vi samverkar gärna med vårdinstanser, myndigheter, föreningar, skolor och andra verksamheter som kan komma att möta kvinnor och unga som utsätts eller utsatts för våld i en nära relation. Vi erbjuder föreläsningar om våld i nära relationer, våld i ungas nära relationer samt olika former av våldsprevention.

Exempel på vad som
kan ingå i en föreläsning

 • Olika former av våld, dess uttryck och mekanismer
 • Rutiner för att upptäcka våld
 • Tecken på våld
 • Att fråga om våld
 • Bemötande
 • Våld i ungas nära relationer
 • Sexualitet, samtycke och relationer
 • Normer och machokultur

Boka en föreläsning om våld i nära relationer

Ring eller mejla oss så kommer vi tillsammans fram till vilken form som passar just er verksamhet bäst.

040-12 55 86 | info@kvinnofridmalmo.se

För socialtjänsten:
Vi erbjuder samtalsstöd
på bistånd

Till kommuner som inte själva kan erbjuda stödsamtal till våldsutsatta kvinnor erbjuder vi samtal på bistånd. Dessa sker på uppdrag av socialtjänsten i den aktuella kommunen och genomförs tillsammans med vår samtalsterapeut på plats på vår samtalsmottagning, via telefon eller videosamtal.

I biståndspaketet erbjuder vi:

 • Tio stödsamtal.
 • Journalföring i Journal Digital.
 • Under det första samtalet utformas en genomförandeplan utifrån det uppdrag vi fått.
 • Vid behov sker kontinuerlig uppföljning med socialtjänsten.
 • Vid det sista samtalet genomförs en utvärdering av vårdplanen.
 • Vid behov har vi möjlighet att erbjuda fler biståndssamtal i samråd med socialtjänsten och den stödsökande.

Kontakta oss