Om oss

Kvinnofrid Malmö är en idéburen, icke-vinstdrivande kvinnojour, grundad 2004. Föreningens huvudsakliga arbetsområden är stöd, prevention, utbildning och påverkansarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, utifrån en kunskap om hur kön, makt och våld hänger ihop. 

Medarbetare

Cecilia Hagelin

Verksamhetsledare
cecilia@kvinnofridmalmo.se
0795-85 32 11

Cecilia började som föreningens kommunikatör 2021, men är sedan augusti 2022 verksamhetsledare, med ansvar för föreningens utveckling, finansiering, kommunikation och administration. Cecilia är i grunden journalist och kommunikatör och har tidigare arbetat inom kultur och media.

Hanna

Samtalsterapeut
hanna@kvinnofridmalmo.se
040-12 55 86

Hanna är samtalsterapeut och arbetar i samtalsmottagningen och med jourens utbildningsverksamhet. Hon är socionom och har en grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning. Hanna har varit anställd i föreningen sedan 2018 och är specialiserad inom området våld i nära relation. Tidigare har hon arbetat i många år med stöd och behandling inom socialtjänsten.

Frida

Kurator & Ungdomssamordnare
frida@kvinnofridmalmo.se
040-12 55 86

Frida är socionom och arbetar i samtalsmottagningen och som ungdomssamordnare. Hon har varit verksam i föreningen under åren 2016 till 2022, både ideellt och som kurator. Frida har även arbetat med utredningsarbete av ungdomar på socialtjänsten och med jämställdhetsprojekt inom idéburen sektor.

Therese

Projektledare & Utbildare
therese@kvinnofridmalmo.se
040-12 55 86

Therese är sociolog och arbetar för närvarande som projektledare och utbildare i vårt våldsförebyggande projekt Tillsammans för en skola fri från våld. Therese har varit aktiv i jouren sedan 2015 och varit anställd som kurator sedan 2019. Hennes spetskompetens är våld i nära relationer samt våld i ungas nära relationer.

Johanna

Volontärsamordnare
johanna@kvinnofridmalmo.se

Johanna är jourens volontärsamordnare och ser till att volontärerna får det stöd de behöver i sina samtal med stödsökande. Hon anordnar även kunskapshöjande tematräffar för volontärerna. Johanna har tidigare varit grundutbildare i vårt riksförbund Unizon. Till vardags jobbar hon som lärare.

Styrelse

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ och väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen arbetar helt ideellt och består av ordförande, kassör, fyra ledamöter och en suppleant. Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningen.

 

Volontärer

Verksamheten har 20 volontärer som arbetar ideellt i jouren. Volontärerna bemannar och ger stöd i våra chattar och hjälper oss att sprida information om verksamheten.

Innan uppdraget hos oss påbörjas genomgår alla volontärer vår grundutbildning. Vi erbjuder därutöver kontinuerlig handledning och fortbildning.