Är du orolig för att någon i din närhet utsätts för våld?

Det är svårt och oroligt att vara anhörig till någon som lever med en våldsam partner. Det viktigaste du kan göra är att visa att du finns där för den som är utsatt.

Även du som är anhörig är välkommen till oss för rådgivning och stöd. Det är kostnadsfritt och du kan vara helt anonym om du vill det.

Våld i nära relation
– så kan du som anhörig stötta

 • Sätt ord på det du ser. Berätta att du ser vad som händer och att du är orolig.
 • Fråga hur hon har det och hur hon mår.
 • Visa att du är redo att lyssna på det hon vill berätta.
 • Berätta att du finns där när hon är redo att lämna.
 • Försök hålla kontakten.
 • Berätta att det finns hjälp att få. Ge henne kontaktuppgifter till den lokala kvinnojouren och erbjud dig att vara med när hon ringer eller går dit första gången.
 • Försök att inte ifrågasätta eller skuldbelägga. Hade det varit lätt att lämna hade hon antagligen redan gjort det.

 

Tecken på att någon blir utsatt för våld i nära relation

 • Hon drar sig undan, kommer ofta med bortförklaringar och avbokningar.
 • Hon måste alltid passa tider.
 • Hon beter sig annorlunda när partnern är med.
 • Hon säger inte emot sin partner.
 • Hon sjukskriver sig regelbundet.
 • Hon måste alltid svara direkt när partnern ringer eller skriver.
 • Hennes saker och inredning hemma visar tecken på våld.
 • Hon har ofta psykosomatiska symptom såsom olika former av värk och trötthet.
 • Hon verkar inte ha tillgång till egna pengar eller få fatta egna ekonomiska beslut.
 • Hon verkar tyngd och orolig.
 • Hon har blivit tystare och mer inbunden.
 • Hon har blåmärken som inte har någon naturlig förklaring.

Ibland uppvisar hon alla tecken, ibland bara några få.

 

Våga knacka på – du som granne kan rädda liv

Som granne har du möjlighet att spela en avgörande roll för den som blir utsatt för våld. Våga agera om du hör något från dina grannar som gör dig orolig. Det kan rädda liv.

Genom att knacka på kan du avbryta en våldsam situation och visa både för den våldsutsatta och våldsutövaren att du hör och ser vad som händer. Ta hjälp av andra grannar om det känns tryggare att vara flera som knackar på. Vid akuta situationer: Ring alltid 112.

Ett barn som bevittnar eller upplever våld far alltid illa. Gör en orosanmälan till socialtjänsten om det finns barn i hemmet.

Huskurage ger oss grannar och medmänniskor enkla verktyg att agera om vi är oroliga för att någon i vår närhet blir utsatt för våld.