Kvinnojouren Öresund byter namn till Kvinnofrid Malmö

I samband med namnbytet har verksamheten också fått ny logotyp, grafisk profil och hemsida.

Kommer verksamheten att förändras?

Vi fortsätter att erbjuda rådgivning och samtalsstöd till våldsutsatta kvinnor, unga och anhöriga, föreläsa för yrkesverksamma och arbeta våldsförebyggande.

Vi har spännande utvecklingsplaner för kommande år, men vår kärnverksamhet består. Att finnas till för de som blir eller har blivit utsatta för våld i en nära relation. Att arbeta för kvinnofrid.