20 år av stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn

20 år av stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn

Vi fyller 20 år! 2004 grundades föreningens kvinnojour och 2015 startade verksamhetens tjejjour upp, som några år senare blev en ungdomsjour.

I 20 år har föreningen gett skydd och stöd till kvinnor, barn och unga som blivit utsatta för våld av en närstående. Vi önskar att vi inte behövde finnas. Men så länge mäns våld mot kvinnor pågår kommer vi att fortsätta kämpa för ett jämställt samhälle fritt från våld.