Medel beviljat för våldspreventivt skolprojekt

Medel beviljat för våldspreventivt skolprojekt

Jämställdhetsmyndigheten har beviljat oss medel för att genomföra ett stort våldsförebyggande skolprojekt, Tillsammans för en skola fri från våld, på Stenkulaskolan i Malmö.

Under 2023 och 2024 arbetar vi i samtliga klasser och med all personal på skolan kring teman som rör samtycke, normer, machokultur, porr, sexualitet, relationer och våld. Projektet utvärderas i en rapport av Malmö Universitet under hösten 2024.